Sunday, September 21, 2014

Αμφίπολη: Μαγεύουν οι ολόσωμες Καρυάτιδες, έχουν ύψος 2,27μ

Αμφίπολη: Μαγεύουν οι ολόσωμες Καρυάτιδες, έχουν ύψος 2,27μ
Με την αφαίρεση τριών σειρών από τους πωρόλιθους του τοίχου σφράγισης, μπροστά από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, αποκαλύφθηκαν ολόκληρες οι Καρυάτιδες, οι οποίες έχουν ύψος 2,27μ. Φορούν ποδήρη χιτώνα και μακρύ κροσσωτό ιμάτιο με πλούσιες πτυχώσεις.
Φέρουν κοθόρνους, οι οποίοι είναι διακοσμημένοι με κόκκινο και κίτρινο χρώμα, ενώ τα ακροδάχτυλα των ποδιών τους έχουν αποδοθεί με εξαιρετική λεπτομέρεια.
Στέκονται επάνω σε μαρμάρινα βάθρα μήκους 1,33μ. και πλάτους 0,68μ., τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, προς το παρόν, σε ύψος περίπου 0,30μ. Η όψη των βάθρων είναι διαμορφωμένη με στέψεις και ορθοστάτες. Ακολουθούν δηλαδή, τον τύπο της μαρμάρινης επένδυσης των τοίχων όλων των θαλάμων. Η απόσταση μεταξύ των δύο βάθρων είναι 1,68μ., όσο και το θυραίο άνοιγμα του πρώτου διαφραγματικού τοίχου με τις Σφίγγες.
Στην επιφάνεια του βάθρου της ανατολικής Καρυάτιδος, διακρίνεται κόκκινο χρώμα. Επίσης, κατά την αφαίρεση της αμμώδους επίχωσης πλησίον των Καρυάτιδων βρέθηκαν τμήματα των χεριών τους.
Στον τρίτο χώρο πραγματοποιήθηκε γεωτρητικός δειγματοληπτικός έλεγχος, με χειροκίνητο γεωτρύπανο, σε προεπιλεγμένες θέσεις. Έτσι, εντοπίστηκε μαρμάρινο θύρωμα, ανοίγματος 0,96 μ. , στο βόρειο τοίχο του.
Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ως προς την περιεκτικότητα του αέρα, στο εσωτερικό του και προέκυψε ότι η περιεκτικότητα σε στοιχεία οξυγόνου και μονοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα. Αυξημένη είναι μόνο η σχετική υγρασία (87%), ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21,5 – 22,70C.
Οι παραπάνω συνθήκες του μικροκλίματος του τρίτου χώρου δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στους εργαζόμενους στο εσωτερικό του.

Τεχνικές εργασίες
Η πρόσβαση στον τρίτο χώρο του μνημείου για την τοποθέτηση αντιστήριξης- υποστύλωσης και η συνέχιση της ανασκαφικής διαδικασίας προετοιμάζεται συστηματικά με παράλληλες ενέργειες , οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Αποφασίστηκε από την διεπιστημονική ομάδα η είσοδος στον τρίτο χώρο, να μην γίνει από την οπή στο άνω δυτικό μέρος του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, αλλά διά της αρχαίας εισόδου. Επομένως, πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία θα αφαιρεθεί επίχωση από τον δεύτερο χώρο, θα απομακρυνθεί το πεσμένο τμήμα του υπέρθυρου και θα υποστυλωθεί το θύρωμα μεταξύ δεύτερου και τρίτου χώρου, με ξύλινα στοιχεία.
- Θα ενισχυθεί η αντιστήριξη στο δεύτερο χώρο, σε κατώτερη στάθμη, ώστε να αναληφθούν οι πρόσθετες εξωτερικές ωθήσεις γαιών, μετά από την απομάκρυνση της επίχωσής του.
- Προετοιμάζεται δάπεδο εργασίας, με την απομάκρυνση χώματος από τον δεύτερο χώρο, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος μεγάλου μήκους μεταλλικών στοιχείων αντιστήριξης και υποστύλωσης του τρίτου χώρου. Επίσης θα αφαιρεθούν πρόσθετοι λίθοι από τον τοίχο σφράγισης, μπροστά από τις Καρυάτιδες, για την τοποθέτηση της μεταφορικής ταινίας απομάκρυνσης χώματος και της γερανογέφυρας μεταφοράς λίθων, από τον τρίτο χώρο.
- Απομάκρυνση χώματος, κατά 1μ., από τον πρώτο χώρο (σχεδόν ως το δάπεδο) και επέκταση της αντιστήριξης και υποστύλωσης του, επίσης λόγω της αλλαγής στάθμης της εσωτερικής επίχωσης.
- Οι εργασίες καταβιβασμού της επίχωσης, εξωτερικά και πάνω ακριβώς από το μνημείο, θα πραγματοποιηθούν μετά την πρώτη φάση προσωρινής αντιστήριξης-υποστύλωσης του τρίτου χώρου, πριν δηλαδή, να ξεκινήσει η απομάκρυνση της επίχωσης.
- Είναι σε εξέλιξη η μελέτη των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης του τρίτου χώρου, ώστε να καθορισθούν οι ποσότητες και οι θέσεις τοποθέτησης των στοιχείων αντιστήριξης-υποστύλωσης, καθώς και οι φάσεις τοποθέτησης, σε συνάρτηση με την ανασκαφική εργασία.
- Για την αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων, από την περιοχή του μνημείου, σχεδιάστηκε η τοποθέτηση αγωγού, κατά μήκος της μεγάλης αύλακας, έξω από τον περίβολο.
- Πραγματοποιείται γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή του μνημείου για την διαπίστωση της σύστασης και των γεωτεχνικών ιδιοτήτων των απαντώμενων γεωϋλικών. Η έρευνα θα γίνει με επαρκή αριθμό γεωτρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών.
Apo:Madata.gr


To ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ... Βυζάντιο.!! Βαρθολομαίος: Σεβαστείτε την Κυριακή αργία

Μπορεί ο Όθωνας να απέκοψε την εκκλησία της Ελλάδος απο τους "λύκους" της Ισταμπούλ αλλά φαίνεται πως τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά απο τότε..  Ε.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝα υπάρξει σεβασμός στην αργία της Κυριακής ζήτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μιλώντας στον μητροπολιτικού ναού της Ελευθερώτριας στο Διδυμότειχο.

«Καλούμεν όλους προς σεβασμόν της Θείας εντολής της Κυριακής αργίας και της αφιερώσεως της ημέρας ταύτης είς την λατρείαν του εν Τριάδι Θεού» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη στην πόλη του Διδυμοτείχου.


Διαβάστε περισσότερα στο dogma.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ 

Στην Αλβανία σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

H πόλις τοῦ Διδυμοτείχου, ἡ πόλις τῶν Κάστρων, τῶν θρύλων καί τῆς Ἱστορίας, μέ αἰσθήματα βαθείας εὐλαβείας, μετά παλμῶν ἱερᾶς συγκινήσεως καί μέ ἀνυπόκριτο ἐνθουσιασμό, ὑποδέχεται σήμερα τήν Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Σεπτό Πρωθιεράρχη τῆς ὑπ’ Οὐρανόν Ὀρθοδοξίας, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας, τοῦ ὁποίου φέτος ἑορτάζεται ἡ συμπλήρωση 20 ἐτῶν ἀπό τῶν ἐγκαινίων του καί τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Κτίτορά του, Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κυροῦ Νικηφόρου, πού σέ λίγες μέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία του. Ἡ ἄμεση ἀνταπόκρισή Σας στήν πρόσκληση πού Σᾶς ὑποβάλλαμε μαζί μέ τόν Ἐντιμότατο Δήμαρχο τῆς πόλης κ. Παρασκ. Πατσουρίδη γιά νά ἐπισκεφθῆτε τή πόλη μας, διατρανώνει τό θερμό ἐνδιαφέρον Σας γιά τήν πόλη καί, κατ’ ἐπέκταση, γιά τούς ἀκρίτες πού κατοικοῦν στήν εὐαίσθητη αὐτή περιοχή.
Μπορεῖ ἡ πόλις αὐτή σήμερα νά βρίσκεται στήν ἐσχατιά τῆς Πατρίδος, ὅμως ἔχει ἕνα πολύ ἔνδοξο παρελθόν, διότι ἄλλοτε βρισκόταν στό κέντρο τῶν ἐξελίξεων. Ἔχει μεγάλη ἱστορία πού ξεκινάει ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους, περνάει στό Ρωμαῖο αὐτοκράτορα Τραϊανό, πού πρός τιμήν τῆς συζύγου του τήν ὀνομάζει Πλωτινούπολη καί φθάνει στό ἀποκορύφωμα τῆς δόξας της στό Βυζάντιο καί ἰδιαίτερα στά χρόνια τῆς δυναστείας τῶν Παλαιολόγων. Ἀλλά καί στά ὕστερα χρόνια ἐδῶ κτίζεται τό 1421 τό ἀρχαιότερο Τέμενος τῆς Εὐρώπης, πρᾶγμα πού δηλώνει τήν γεωπολιτική καί στρατηγική σημασία πού εἶχε αὐτή ἡ πόλη γιά ὅλους ὅσους τήν κατεῖχαν κατά καιρούς, λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως, τῆς γειτνίασής της μέ τήν Βασιλεύουσα καί τοῦ ἀπόρθητου Κάστρου της. Τήν ἱστορική της αἴγλη μαρτυροῦν τά μνημεῖα της· ἡ Πλωτινούπολη μέ τά ψηφιδωτά της, τό Βυζαντινό Κάστρο της, τά ὑπολείματα τῶν παλαιολόγειων Μονῶν της, οἱ μεταβυζαντινοί Ναοί της μέ τά ὑπέροχα τέμπλα τους, ἀλλά καί τά νεοκλασσικά ἀρχοντικά της.

Ἄλλωστε τί σημασία ἔχει τό πρῶτο καί τό ἔσχατο μπροστά στό Μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δύναται ἔτι δέ καί αὐτήν τήν ἔννοιαν τοῦ πρώτου καί τοῦ ἐσχάτου νά ἀνατρέπη μέ αὐτήν τοῦ μεγάλου καί ὑψηλοῦ, μέσα στήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος! γιατί Ἐκεῖνος εἶναι τό Μέτρον τῆς Ζωῆς καί τῆς Δημιουργίας!

Ἀλλά γιά αὐτούς πού γνωρίζουν τήν Παγκόσμια Ἱστορία καί τήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἔννοια τοῦ πρώτου καί τοῦ ἐσχάτου στόν χῶρο τῆς πίστης ἔχει προσλάβει, ἤδη ἀπό τῶν χρόνων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅλως διαφορετική διάσταση καί δυναμική θαυμαστή. Αὐτό πού εἶναι σημαντικό καί ἀδιαμφισβήτητο εἶναι ὅτι ὅσοι ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅσοι διατελοῦν ἐν κοινωνία μετ’ Αὐτῆς μετέχουν, κατά τρόπον μυστικόν, τοῦ ἡθικοῦ μεγαλείου καί τῆς ἀπαραμίλλου δόξης Της. Ἄρα οὔτε ἔσχατοι, οὔτε περιφρονημένοι εἶναι. Εἶναι σημαντικοί καί σπουδαῖοι.

Καί ἡ Ἐπαρχία αὐτή ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα κλῆμα τῆς Ἀμπέλου, δηλαδή τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Καί ἐφ’ ὅσον παραμένει «ἐν τῆ ἀμπέλῳ», δύναται νά φέρη καρπό, τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, καί καρπό ἀγαθό, μέσα εἰς τή διαχρονική ἐξέλιξη τῆς Ἱστορίας. Εἴθε, Παναγιώτατε καί Θειότατε Δέσποτα, ἡ ταπεινή αὐτή Ἐπαρχία νά μένη πάντοτε ἐν τῆ Ἀμπέλῳ, διότι, ὡς γνωστόν, κάθε κλῆμα πού ἀποσπᾶται ἀπό τήν Ἄμπελο ξηραίνεται καί «εἰς πῦρ βάλλεται». Ἐπιβεβαιώνεται δέ ὁ εὐαγγελικός αὐτός λόγος καί εἰς τήν περίπτωση τήν ἰδική μας, διότι ἡ πανσθενουργός Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ Εὐλογία τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς εὐκληματούσης Ἀμπέλου, σκέπασαν καί προστάτευσαν ἀνά τούς αἰῶνας τήν ἀκριτική αὐτή Ἐπαρχία.

Τόσον, λοιπόν, ἡ πόλις τοῦ Διδυμοτείχου εἰς τήν καθημερινότητά της, ὅσο καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία κάτω ἀπό τήν σκιά καί τήν προστασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, διά μέσου τῶν αἰώνων καί τῶν ἱστορικῶν περιστάσεων, διετήρησαν ἀκηλίδωτη καί ἀκέραιη τήν πατροπαράδοτη ταυτότητά τους. Στήν πολυκύμαντη ἱστορία της ἡ πόλη μας γνώρισε στιγμές μεγαλείου καί στιγμές θυσίας. Γνώρισε τήν πτώση καί τήν Ἀνάσταση. Πέρασαν κατακτητές καί ἐπίβουλοι, ὅμως τό Κάστρο τοῦ Διδυμοτείχου στάθηκε μέχρι σήμερα προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ δέ ὁμιλῶν ἔχει τήν βεβαιότητα ὅτι τήν ἱερά καί ἐπίσημο αὐτή στιγμή τῆς ἐπισκέψεώς Σας στήν Καστροπολιτεία τοῦ Διδυμοτείχου ἀνασύρονται στή σκέψη ὅλων μας καί στό στοχασμό μας γεγονότα τοῦ παρελθόντος. Καί ὅσα βλέπουμε διά τῆς ἐνοράσεως ἀποτελοῦν μία ἀδιάψευστη πραγματικότητα, πού ἐπιζῆ διά τῶν αἰώνων ὡς μεγαλοπρεπές θησαύρισμα παρελθούσης δόξης, δόξης προγονικῆς καί ἄφωνος μαρτυρία τῆς πατρῴας εὐσεβείας καί φιλογενείας. Ἡ ἀνακύλιση δέ αὐτή τῶν στοχασμῶν καί τῶν ἱερῶν συναισθημάτων μας ἀποκαλύπτει ὅτι τό παρελθόν αὐτό εἶναι ποτισμένο μέ τίς ἀλήθειες τῆς Πίστεως, μέ καθαρμούς καί θυσίες, μέ καλλίνικους ἀγῶνες καί εὐγενεῖς ἄθλους. Παράλληλα ὅλα αὐτά ἀναδεικνύουν μία ἀδιάψευστη ἀλήθεια· ὅτι δηλαδή ἡ ἀνεξιχνίαστη Βουλή τοῦ Θεοῦ καί Οἰκονομία, ἡ ὑπερβάλλουσα τούς σχηματισμούς τῆς ἱστορίας, συνῆψε μέ μυστηριώδη δεσμό ἀόρατο τήν Μητέρα Ἐκκλησία μέ τό Διδυμότειχο. Ἀνασύροντες τό παραπέτασμα τῆς ἱστορίας του ἀναγνωρίζουμε τά ἴχνη τῶν βημάτων ὁσίων καί γενναίων ἀνδρῶν, τῶν ὁποίων ἡ θεοφιλής δράση καί τά παθήματα ἀποτελοῦν γιά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία κεφάλαιο ἀνεκτίμητο καί τιμαλφῆ κληρονομιά.

Αἰσθανόμεθα σήμερα ὅτι γύρω μας συνεορτάζουν καί συναγάλλονται μυστικά ἐπί τῇ ἐπισκέψει Σας στό Διδυμότειχο, Παναγιώτατε, τά μακάρια πνεύματα θεοφρόνων Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί βασιλέων, ἀλλά καί μαρτύρων, μορφῶν φωτεινῶν, πού σήκωσαν τόν χρηστό τοῦ Κυρίου ζυγό, ὅπως ὁ ἡγιασμένος Ἐπίσκοπος Διδυμοτείχου Νικηφόρος, ἕνας ἐκ τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐπί Φωτίου τοῦ Μεγάλου συνελθούσης Συνόδου τό 879 στήν Κωνσταντινούπολη. Αἰσθανόμεθα ἐπίσης ἔντονη τήν παρουσία τοῦ μαρτυρικοῦ προκατόχου Σας Πατριάρχου Ἰωάννου Καματηροῦ (1198-1206).

Ὁ γενναῖος καί ἐξαιρετικά πεπαιδευμένος αὐτός Πατριάρχης ἦταν ἐκεῖνος πού πέντε μέρες μετά τήν πρώτη ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς Φράγκους τό 1204 καί τή σφαγή, ὁδήγησε τούς ἐπιζῶντες εὐγενεῖς στήν ἔξοδο τους ἀπό τή Βασιλεύουσα, «ἄραβδος καί ἀσάνδαλος, χιτώνιον ἕν περικείμενος» ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Νικήτας Χωνιάτης, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό ἐκείνους πού τόν ἀκολούθησαν. Ὁ Ἰωάννης Καματηρός ἐγκαθίσταται στό Διδυμότειχο καί ἀπό ἐδῶ ὑπέβαλε τήν παραίτησή του τήν ἄνοιξη τοῦ 1206, ἀφοῦ ἀπέρριψε τήν πρόσκληση τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Θεοδώρου Λάσκαρη νά ἀναλάβη ἐκ νέου καθήκοντα, καθώς ἦταν ἐξαιρετικά ἐξαντλημένος. Στό Διδυμότειχο «πλάνης καί ἄποικος» ἀπεβίωσε λίγο ἀργότερα, στίς 26 Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους. Ὑπερίπταται ὡσαύτως σήμερα ἀνάμεσά μας ἡ ἱερά μορφή τοῦ ἐνδόξου καί ἁγίου βασιλέως Ἰωάννου Βατάτζη, πού γεννήθηκε τό 1193 στό Διδυμότειχο. Ὁ μέγας αὐτός βασιλεύς μέ τήν ἐλεημοσύνη του ἀπέσπασε τό σεβασμό τῶν ὑπηκόων του καί μέ τούς ἀγῶνες του ἀνέτρεψε τό βαρύ κλῖμα πού δημιουργήθηκε μέ τήν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς Σταυροφόρους καί ἔδωσε τήν δυνατότητα στήν αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας νά τήν ἀνακαταλάβη τό 1261.
Ἐδῶ στό Διδυμότειχο ἐγκαθίστανται διαδοχικά ἡ αὐτοκρατορική αὐλή τοῦ Ἀνδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου καί τοῦ Ἰωάννου ΣΤ΄ Κατακουζηνοῦ, κατά τήν ταραγμένη περίοδο τῶν ἐμφυλίων πολέμων τοῦ α΄ ἡμίσεως του 14ου αἰῶνα. Ἐδῶ γεννιέται ὁ υἱός τοῦ πρώτου Ἰωάννης Ε΄ Παλαιολόγος ὁ Πορφυρογέννητος καί ἐδῶ στέφεται αὐτοκράτορας ὁ δεύτερος τό 1341. Ἀπό τό Διδυμότειχο ξεκινάει καί ὁ δευτερότοκος υἱός τοῦ Ἰωάννου ΣΤ΄ Κατακουζηνοῦ, Μανουήλ, γιά νά ἑδραιώση τήν ἐξουσία του στό Μωριά, πού στή συνέχεια ἐξελίσσεται στό Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ.
Στήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τό Διδυμότειχο ἐξελίσσεται σέ ἕνα ἀπό τά σημαντικά κέντρα τοῦ ἡσυχασμοῦ. Οἱ Μονές τοῦ Παντοκράτορος Σωτῆρος Χριστοῦ καί ἡ ἄλλη τῆς Ὁδηγήτριας στό Διδυμότειχο ἀλλά καί ἡ μοναστική πολιτεία τῆς Ροδόπης ὑπερασπίσθηκαν τήν Ὀρθοδοξία ἀπό τήν δυτικόφρονη πλάνη τοῦ Βαρλαάμ καί τόν ἐπηρεασμό της ἀπό τό ἀπατηλό προσωπεῖο τοῦ σχολαστικισμοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἱλαρίων καί ὁ Ἡγούμενος Γαβριήλ φιλοξενοῦν, κατά τήν παράδοση, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται τό Διδυμότειχο μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ ὁμόφρονος μέ αὐτόν Ἰωάννου ΣΤ΄ Κατακουζηνοῦ. Συνεχίζεται καί συμπληρώνεται ἡ ὁλοφώτεινη μακρά αὐτή σειρά τῶν διακεκριμένων Ἱεραρχῶν, ὁσίων καί βασιλέων στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας μέ τούς μάρτυρες τῆς πίστεως, ὅπως εἶναι ὁ ὁσιομάρτυς ἅγιος Ἰάκωβος ὁ νέος, ὁ μαρτυρήσας μαζί μέ τόν Διάκονο Ἰάκωβο καί τόν Μοναχό Διονύσιο τήν 1η Νοεμβρίου τοῦ 1520 καί ὁ νέος ἱερομάρτυς Παρθένιος ὁ ἐκ Πάτμου ὁ σφαγιασθείς πρό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Διδυμοτείχου τήν 5η Μαρτίου 1805. Ἀπό τίς πολλές ἀκόμα φωτεινές προσωπικότητες πού ἀνέθαλαν καί ἀνεδείχθησαν στούς στοργικούς κόλπους τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς Μητρός καί τροφοῦ τοῦ Γένους, τῆς ὁποίας τή δόξα ἀντιλαλοῦν οἱ αἰῶνες, καί πού διηκόνησαν τήν ἱστορική αὐτή καθέδρα, μποροῦμε νά μνημονεύσουμε τόν μετέπειτα προκάτοχό Σας Διονύσιο τόν Ε΄ τόν Χαριτωνίδη (1887-1891), τόν κατοπινό Γέροντα Ἡρακλείας Φιλάρετο Βαφείδη, τόν συγγραφέα τῆς τρίτομης Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, καί τόν ἀπό Ἀπολλωνιάδος ἡρωϊκό Ἰωακείμ Σιγάλα.
Ὁ λαός μας εἶναι λαός πιστός στόν Χριστό, Παναγιώτατε, καί στίς παραδόσεις τοῦ Γένους. Κρατάει ὅσα παρέλαβε ἀπό τούς προγόνους του. Ἀκολουθεῖ τά ἴχνη τῶν φωτεινῶν ἀγωνιστῶν τοῦ πνεύματος καί τῆς Πατρίδας. Παρά τίς δυσμενεῖς συγκυρίες καί εἰς πεῖσμα τῶν ἐπιρροῶν πού δέχεται, πορεύεται τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τοῦ Χριστοῦ. Ζητᾶ καί ἀναμένει τήν ἐλπίδα καί τήν παρηγοριά ἀπό τήν Ἐκκλησία του. Καί ἡ παρουσία Σας ἐδῶ σήμερα εἶναι «φωνή αὔρας λεπτῆς», πού δίνει σέ ὅλους μας τήν δύναμη νά συνεχίσουμε… Νά συνεχίσουμε νά ἀγωνιζόμεθα για ἕνα καλύτερο μέλλον, πού τά πάντα θά πλημμυρίζουν ἀπό το Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀναστάσεως.
Δοξολογοῦμε τό ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι ὑμνολογουμένου Θεοῦ καί Σᾶς καταθέτουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, πλειοδοτοῦντες σέ αἰσθήματα εὐλαβείας ὡς τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας, πρός τόν πνευματικό τους Πατέρα καί γονυκλινεῖς ἀπευθύνουμε τήν δέησή μας πρός τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί ὅν ἀπέστειλε Ἰησοῦν Χριστόν, ὅπως «πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον καί Θειότατον αὐθέντην ἡμῶν καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην, Κύριον, Κύριον Βαρθολομαῖον, διαφυλάττων Αὐτόν εἰς πολλά ἔτη».

Saturday, September 20, 2014

Ολονύχτιο θρίλερ στο Ιόνιο – Πλοίο με 692 επιβάτες προσέκρουσε σε νησίδα ανοιχτά της Κέρκυρας

- Το πλοίο με σημαία Ιταλίας προσέκρουσε στη νησίδα Περιστέρες
- Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας
- Θα προωθηθούν στον προορισμό τους με άλλο πλοίο
- Το «europalink» εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκόνα.

Στο λιμάνι της Κέρκυρας παραμένει το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «europalink» με σημαία Ιταλίας, το οποίο στη διάρκεια της νύχτας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες προσέκρουσε στη νησίδα Περιστέρες βορειοανατολικά του νησιού, με αποτέλεσμα να υπάρξει ελεγχόμενη εισροή υδάτων στο λεβητοστάσιο του.

Το «europalink» που μετέφερε 692 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος και 306 ΙΧ αυτοκίνητα, πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκόνα.

Από την πρόσκρουση του πλοίου δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο λιμάνι της Κέρκυρας αποβιβάστηκαν με ασφάλεια όλοι οι επιβάτες και θα προωθηθούν στον προορισμό τους, πιθανόν με άλλο πλοίο της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Δύτες θα καταδυθούν στα ύφαλα του πλοίου προκειμένου να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς του.

Στο «europalink» αναμένεται να απαγορευθεί ο απόπλους από το λιμεναρχείο της Κέρκυρας μέχρι αποκατάστασης της ζημιάς και σχετικής βεβαίωσης πιστοποιητικού ασφαλείας από το νηογνώμονα του πλοίου.
News it.gr 21.09.2014 | 08:31

7 γνωρίσματα του κακού φίλου...

7 γνωρίσματα του κακού φίλου

Από τις πιο σημαντικές και απαραίτητες σχέσεις στη ζωή, είναι η φιλία. Δυστυχώς όμως οι φίλοι δεν είναι πάντα αξιόπιστοι.
Πριν διαγράψετε κάποιον φίλο από την ατζέντα σας ωστόσο, συζητήστε μαζί του αν έχει επίγνωση και αν δεν έχει επίγνωση, αλλά έχει έστω τη διάθεση να αλλάξει, τότε αξίζει να το ξανασκεφτείτε. Αλλιώς πατήστε delete χωρίς δεύτερες σκέψεις.


1. Υπονομεύει τρίτους σε εσάς 
Ένα από τα σημάδια, ότι ένας φίλος μιλάει πίσω από την πλάτη σας για εσάς, είναι ότι το κάνει και για άλλους, σε εσάς. Όταν δε διστάζει να μιλάει άσχημα και υποτιμητικά για κάποιον άλλο φίλο τους σε εσάς, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι εξασκεί την ίδια τακτική, όσον αφορά και τη δική σας σχέση.

2. Μαθαίνετε από τους τρίτους 
Όσοι κουτσομπολεύουν τους ίδιους τους φίλους τους, ξεχνούν το πολύ πιθανό ενδεχόμενο, να φτάσουν τα σχόλιά τους στον ενδιαφερόμενο. Ο κόσμος είναι πολύ μικρός και ο κόσμος μιλάει πολύ. Αργά ή γρήγορα τα σχόλια θα φτάσουν στον ενδιαφερόμενο και τότε ο ενδιαφερόμενος, εσείς εν προκειμένω, θα πρέπει να κάνετε ένα καλό ξεκαθάρισμα φίλων και εχθρών.

3. Είναι ευγενής, αλλά με αρνητική πρόθεση 
Οι κακοί φίλοι, μοιάζουν ευγενείς, αλλά δεν είναι. Χαμογελούν όταν σχολιάζουν κάτι επάνω σας για παράδειγμα, αλλά όταν προσπεράσετε το χαμόγελο και αντιληφθείτε αυτό που πραγματικά ειπώθηκε, τότε θα διαπιστώσετε πως το χαμόγελο ήταν απλά μια βιτρίνα και το σχόλιο ήταν μάλλον πικρόχολο. Οι πραγματικοί φίλοι λένε την ειλικρινή γνώμη τους και δεν είναι κακεντρεχείς, ακόμα και αν έχουν λόγο να είναι.

4. Σας μειώνει με τη συμπεριφορά του 
Κάποιοι το κάνουν συνειδητά και κάποιοι ασυνείδητα, αλλά όσοι το κάνουν δεν είναι φίλοι. Ο φίλος είναι εκεί για να σας φτιάχνει τη διάθεση, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και όχι για να σας τη ρίχνει περισσότερο. Δεν είναι πάντα διακριτή η διάθεση κάποιου να σας υποτιμήσει, αλλά αργά ή γρήγορα θα το καταλάβετε και πρώτα απ’ όλα θα το νιώσετε. Τέτοιες συμπεριφορές πηγάζουν από ανασφαλή άτομα και άτομα που τελικά καταλήγουν μόνα τους και χωρίς φίλους.

5. Εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες σας 
Ο φίλος, που, τελικά, δεν αξίζει να είναι φίλος, γνωρίζει τις αδυναμίες σας και τις χρησιμοποιεί συχνά εις βάρος σας για να σας υποτιμήσει, ρίξει την αυτοπεποίθηση σας και να αποδείξει –εν τέλει- πόσο κακός φίλος είναι. Μην ξεγελιέστε λοιπόν, από φτηνές δικαιολογίες και δηλώσεις μεταμέλειας, γιατί οι αληθινοί φίλοι δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ εις βάρος σας τα τρωτά σας σημεία.

6. Υποσκάπτει την ερωτική σας σχέση 
Μια άλλη συνήθεια τέτοιου είδους φίλων, είναι η τάση να υπονομεύουν τον σύντροφό σας, να σας πιέζουν να δείτε ότι δεν είναι ο ιδανικός για εσάς και εν τέλει να χωρίσετε. Επιθυμεί να είναι εκείνος το μοναδικό ενδιαφέρον σας και την ίδια τακτική εφαρμόζει και όσον αφορά και τους υπόλοιπους φίλους σας. Στοχεύουν στην απομόνωσή σας, ώστε να είναι εκείνοι οι μοναδικοί σας … «φίλοι».

7. Σας σαμποτάρει 
Ένας φίλος που σας υπονομεύει και θα πρέπει άμεσα να πάψει να είναι φίλος σας, θα προσπαθήσει να σας σαμποτάρει και σε άλλους τομείς της ζωής σας και θα φροντίσει να μην καταφέρετε κάτι που δεν έχει πετύχει εκείνος πρώτα. Δεν επιθυμούν το καλύτερο για εσάς και θα υποσκάψουν κάθε φιλοδοξία και κίνητρο που έχετε.

Πηγή : sciencearchives 

Thessaloniki Arts and Culture,  http://www.thessalonikiartsandculture.gr/

Το Σχόλιο της ημερας.. Η Δημοκρατία και ο ρόλος των ΜΜΕ..Βy Joanna Papageorgiou*


Joanna Papageorgiou

*For those saying that democracy worked today in Scotland: I think it showed exactly how democracy works and the role of the media. 
*People showing up to vote is not necessarily democracy. 
*Look at Australia with compulsory voting and still the same right-wing corporate-backed politicians get in.
 *Or more usefully, look at the literature on democracy, and the political structures, and at the manipulative tools that referendums actually are.
 *Give me anarchy any day. (In the sense of devolved power to the people and no central governing force)

*J.P. σπούδασε πολιτικές επιστήμες και Ευρωπα'ι'κό δίκαιο

 • Studied Political Science at Uni. Essex
 • Past: The Open University and Kent Uni.
 • Friday, September 19, 2014

  Πόλεμο κατα του Ισλάμ κήρυξε ο Τόνυ Άμποττ της Αυστραλίας


  "Με τα σημερινά γεγονότα άρχισα ειλικρινά 

  να ανησυχώ  για την ασφαλεια μας" 
  Με αυτες τις 12 λεξούλεςστο ΦΒ η  Ε.Κ,γνωστη Ελληνίδα της μελβούρνης     ,έδωσε το στίγμα της κατάστασης που επικράτησε στην Αυστραλία xτες πρωί μετά της δηλώσεις του  πρωθυπουργού της Αυστραλίας κ. Άμποτ, κατα των μουσουλμάνων.!!

   Image result for τονυ αμποτ


   Ο Τόνι Άμποτ, επανέλαβε σήμερα (18-9-14)ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας είχαν αξιόπιστες πληροφορίες ότι εγχώριοι τζιχαντιστές σχεδίαζαν δημόσιο αποκεφαλισμό  επί αυστραλιανού εδάφους.!!!!!!!!!!!

  Στο μεταξυ είναι αρκετοι αυτοι που διαφωνουν με την κήρυξη πολέμου του Τόνυ Αποτ προςτο Ισλάμ..
  Σχετικα με το θέμα αυτο ο Νέος Κόσμος δημοσίευσε  τα παρακάτω..Αυτός  ήταν και ο λόγος των σημερινών εφόδων της αστυνομίας σε  δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις του Σίδνεϊ και του Μπρίσμπαν όπου συνέλαβαν 15 άτομα.
  «Δεν μιλάμε για υποψίες αλλά για πρόθεση» είπε ο Αυστραλός πρωθυπουργός ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλ Σόρτεν, χαρακτήρισε τις καταγγελίες «φρικιαστικές».
  Περισσότεροι από 800 αστυνομικοί έλαβαν μέρος στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση, τη μεγαλύτερη του είδους που έχει διεξαχθεί  στην Αυστραλία και έγινε μια εβδομάδα μετά την αύξηση του επιπέδου συναγερμού από την Καμπέρα, εξαιτίας της τρομοκρατικής απειλής που αποτελούν οι αυστραλοί μαχητές του ΙΚ που επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή.
  Οι αρχές αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τις εφόδους μετά την υποκλοπή μηνύματος ενός "Αυστραλού, κατά τα φαινόμενα αρκετά υψηλόβαθμου στελέχους του ΙΚ" που καλούσε "τα δίκτυα υποστήριξης στην Αυστραλία" να προβούν στο έδαφος αυτό σε δημόσιες "δολοφονίες", ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τόνι Αμποτ. "Συνεπώς, δεν πρόκειται μόνο για υποψίες αλλά για πρόθεση και για το λόγο αυτό η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας αποφάσισαν να δράσουν".
  Ένας ύποπτος ανακρίθηκε και ένα όπλο κατασχέθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.
  "Η αστυνομία εκτιμά ότι η ομάδα εναντίον της οποίας ξεκινήσαμε τη σημερινή επιχείρηση σκόπευε και είχε αρχίσει να σχεδιάζει βίαιες ενέργειες εδώ στην Αυστραλία. Αυτές οι βίαιες ενέργειες ήταν κυρίως τυφλές επιθέσεις εναντίον πολιτών", δήλωσε ο αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αντριου Κόλβιν.
  Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, οι ύποπτοι σχεδίαζαν συγκεκριμένα την απαγωγή ενός τυχαίου πολίτη στο Σίδνεϊ, τον οποίο θα τύλιγαν μέσα σε σημαία του Ισλαμικού Κράτους και θα αποκεφάλιζαν μπροστά σε κάμερα.
  Εκτός από τον πρόσφατο αποκεφαλισμό τριών δυτικών ομήρων από τους τζιχαντιστές του ΙΚ, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θυμίζει τη δολοφονία του βρετανού στρατιώτη Λ Ρίγκμπι ο οποίος είχε δεχτεί επίθεση στις 22 Μαΐου του 2013 μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστο δρόμο του νότιου Λονδίνου. Δύο Λονδρέζοι νιγηριανής καταγωγής τον έριξαν στο έδαφος, τον χτύπησαν με μαχαίρι και ουσιαστικά τον αποκεφάλισαν, μπροστά στα μάτια πολλών περαστικών.
  "Οι άνθρωποι αυτοί, λυπάμαι που το λέω, δεν μας μισούν γι αυτά που κάνουμε, μας μισούν γι αυτό που είμαστε και για τον τρόπο που ζούμε", δήλωσε ο Τόνι Αμποτ.
  Σχεδόν 60 Αυστραλοί πολεμούν στις τάξεις των τζιχαντιστών στο Ιράκ και τη Συρία, ενώ άλλοι περίπου εκατό παρέχουν, από την Αυστραλία, ενεργή στήριξη στα ριζοσπαστικά σουνιτικά κινήματα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.
  Δύο άτομα ύποπτα για στρατολόγηση μελών του τζιχάντ συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από έρευνες σε ισλαμικό κέντρο στο Μπρίσμπεϊν. Χθες ένα γραφείο αποστολής εμβασμάτων έκλεισε, μετά τις υποψίες των υπηρεσιών πληροφοριών ότι χρησίμευε για τη χρηματοδότηση του ΙΚ.
  Για τον υπουργό Μετανάστευσης Σκοτ Μόρισον, μέλος του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, η σημερινή επιχείρηση αποδεικνύει την "πραγματική απειλή" την οποία αντιμετωπίζει η Αυστραλία και "εξηγεί τη δυναμική απάντηση της κυβέρνησης".
  Τουλάχιστον ένα μήνα μετά το Λονδίνο και για πρώτη φορά από το 2013, η Καμπέρα αύξησε στις 12 Σεπτεμβρίου το επίπεδο του συναγερμού για τρομοκρατική απειλή από "μεσαίο" σε "υψηλό" που σημαίνει ότι "μια τρομοκρατική επίθεση είναι πιθανή".
  "Οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών ανησυχούν για τον αυξανόμενο αριθμό των Αυστραλών που δουλεύουν για τρομοκρατικές οργανώσεις όπως οι Αλ Κάιντα, Ισλαμικό Κράτος, Τζαμπάτ αλ-Νόσρα. Η απειλή που συνιστούν αυξάνεται εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο", είχε εξηγήσει τότε ο Αμποτ.
  Η Αυστραλία μετέχει σε μεγάλο βαθμό, στο πλευρό των Αμερικανών, στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών, με την προμήθεια στρατιωτικού υλικού, όπλων, πολεμοφοδίων και ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Καμπέρα θα αναπτύξει 600 στρατιώτες --εκ των οποίων 400 μέλη της πολεμικής αεροπορίας-- στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

  ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Αυτοκτόνησε στην Τουρκία 27χρονος Έλληνας – Πήδηξε από γέφυρα


  Ο 27χρονος Θόδωρος Μαστικόπουλος, Τούρκος πολίτης με ελληνική καταγωγή, είχε χαθεί στις 25 Αυγούστου και οι δικοί του άνθρωποι τον αναζητούσαν μέσω εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
  Την Πέμπτη όμως έσβησε και η τελευταία ελπίδα... Η τοπική αστυνομία, έδειξε ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στη περιοχή του Βοσπόρου, στους γονείς του, στο οποίο φαίνεται ο γιος τους να πηδάει από την ομώνυμη γέφυρα.
  ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Αυτοκτόνησε στην Τουρκία 27χρονος Έλληνας – Πήδηξε από γέφυρα Ο πατέρας του με δάκρυα στα μάτια δήλωσε ότι ο γιος του έζησε με «πληρότητα» για 27 χρόνια αλλά δεν γνωρίζει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.
  Το τελευταίο του «τιτίβισμα»
  Ο Θόδωρος Μαστικόπουλος είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά σε εμπορικό κέντρο στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης την νύχτα της 25ης Αυγούστου και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Την ίδια μέρα ο 27χρονος έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter: «Το να πετάει κανείς θα πρέπει να είναι όμορφο».
  Χαμός στο twitter
  Οι φίλοι και οι συγγενείς του άτυχου νέου είχαν ξεκινήσει στο twitter εκστρατεία για την ανεύρεσή του με το hashtag #TeodorosMastikopolo. Μετά την ανακοίνωση της τραγικής είδησης το twitter «πλημμύρισε» με μηνύματα συλλυπητηρίων προς τους δικούς του ανθρώπους.

  Thursday, September 18, 2014

  O ΠΑΟΚ διέλυσε τη ΔΥΝΑΜΟ Μινσκ με 6-1.ΠΑΟ-Δυναμό Μόσχας 1-2,και όλοι οι άλλοι αγ'ωνες

  Μαγική βραδιά για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς διέλυσε τη Ντινάμο Μινσκ με 6-1 (ισοφαρίζοντας την μεγαλύτερη εντός έδρας ευρωπαϊκή νίκη του, αφού το ίδιο σκορ είχε φέρει το 2001 κόντρα στη Μαρίλα Πρίμπραμ) στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League και έδειξε πανέτοιμος να πάρει για ακόμη μία σεζόν την πρόκριση στους "32" της διοργάνωσης.
  Το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν, δίχως αμφιβολία, ο Στέφανος Αθανασιάδης που με ένα χατ τρικ σε 17 λεπτά έφτασε τα 14 ευρωπαϊκά τέρματα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και σκαρφάλωσε στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας δεύτερο τον Σαλπιγγίδη, που δεν σκόραρε, αλλά έφτασε τα 70 ματς στο Europa League, τρίτος μεταξύ όλων των παικτών που έχουν παίξει στην διοργάνωση. 
  Ο Κλάους είχε άξιο συμπαραστάτη τον Ραζβάν Ρατς που στο εκατοστό του ευρωπαϊκό παιχνίδι μοίραζε αφειδώς ασίστ. Το παιχνίδι δεν αντέχει σοβαρής κριτικής, αφού από το 4' ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με αυτογκόλ του Νίκολιτς και το 5-0 το έκανε στο 50', με το παρθενικό "ασπρόμαυρο" τέρμα του Παπαδόπουλου.
  Οι Λευκορώσοι από το 63' έπαιζαν, μάλιστα, με 10 παίκτες, ωστόσο, πέτυχαν το γκολ της τιμής με τον Νίκολιτς στο 80', κάνοντας το 5-1. Το τελικό 6-1 σημείωσε στο 89' ο Φάνης Τζανδάρης, ύστερα από ασίστ του Δημήτρη Σαλπιγγίδη.
  Η ταυτότητα του αγώνα
  Γήπεδο: Τούμπα
  ΠΑΟΚ: Γλύκος, Σκόνδρας, Κατσικάς, Βίτορ, Ρατς (72' Σπυρόπουλος), Τζιόλης, Κάτσε, Τζανδάρης, Μακ (46' Παπαδόπουλος), Σαλπιγγίδης, Αθανασιάδης (67' Γκολάσα)
  ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ: Γκούντορ, Πολίτεβιτς, Κάρποβιτς, Μπανγκουρά, Βερετίλο, Βορόνκοφ (56' Φιγκουερέδο), Σίμοβιτς, Νίκολιτς, Ουντότζι (88' Ρασάντκιν), Στάσεβιτς, Τζα τζετζέ (33' Αντάμοβιτς)
  Γκολ: Νίκολιτς 4' (αυτ.), Αθανασιάδης 11', 16', 28', Παπαδόπουλος 50', 80' Νίκολιτς, 89' Τζανδάρης
  Κάρτες: Σίμοβιτς 31', 63', Νίκολιτς 67'
  Αποβολές: Σίμοβιτς 63'
  "Όργια" Κλάους!
  Μόλις στο 4' ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να πάρει κεφάλι στο σκορ με ένα σπάνιας ομορφιάς... αυτογκόλ! Ο "δικέφαλος" κέρδισε κόρνερ, ο Ρατς το εκτέλεσε και ο Νίκολιτς με μία άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακά του. Κι επειδή δεν είναι όλα θέμα τύχης, αλλά ικανότητας, οι παίκτες του Αναστασιάδη φρόντισαν να πετύχουν κι ένα "κανονικό" γκολ. Ο Στέφανος Αθανασιάδης ξεκίνησε το... πάρτι του στο 11'! Ο Κλάους έδειξε για ακόμη μία φορά πόσο μεγάλος σέντερ φορ είναι πετυχαίνοντας ένα πανέξυπνο γκολ, εκμεταλλευόμενος μια στιγμιαία αδράνεια του Μπανγκούρα. Ο κεντρικός αμυντικός της Ντινάμο έκανε... ανοικτό κοντρόλ και ο Έλληνας επιθετικός με γρήγορη προβολή έκανε στο 11' το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του ΠΑΟΚ φέτος.
  Κι αν στο 11' ο Αθανασιάδης έβαλε τις βάσεις στο 16' σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Ο Κλάους πέτυχε δεύτερο γκολ σε διάστημα πέντε λεπτών, αυτήν τη φορά με πολύ ωραία κεφαλιά, ύστερα από σέντρα του Ράζβαν Ρατς, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0!Δύο λεπτά αργότερα... ποιος άλλος; Ο Αθανασιάδης λίγο έλειψε να κάνει χατ τρικ σε λιγότερο από δέκα λεπτά! Ο Μακ μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, βρήκε τον Κλάους μέσα στην περιοχή, αλλά το πλασέ του σταμάτησε ο Γκούτορ, που στάθηκε αρκετά τυχερός, αφού η μπάλα βρήκε πάνω του χωρίς να πολυκαταλαβαίνει τι γίνεται!
  Ιστορικό χατ τρικ!
  Κι αν δεν του έφτασαν τα 10 λεπτά για να κάνει το χατ τρικ ο Αθανασιάδης το πέτυχε στα 17! Στο 28ο λεπτό ο Κλάους εκμεταλλεύτηκε την τραγική άμυνα των Λευκορώσων, η οποία... ήταν σε άλλο γήπεδο! Ο Κάτσε βρήκε τον Ρατς στην πλάτη της άμυνας της Ντινάμο, ο Ρουμάνος σέντραρε ο Γκούτορ έχασε την μπάλα και ο Αθανασιάδης με κοντινή προβολή πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ και τέταρτο συνολικά για τον ΠΑΟΚ.
  Αυτό ήταν το 14ο γκολ του Κλάους στην Ευρώπη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και από σήμερα βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας του "Δικέφαλου".Αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρα από τον Κλάους που πέτυχε τρία γκολ σε 18 λεπτά, από τους πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν και ο Ρατς, ο οποίος είχε συμμετοχή στα τρία από τα τέσσερα γκολ του "Δικέφαλου"!
  Είχαν σφυγμό...
  Πέρασαν 30 λεπτά για να δούμε τους Λευκορώσους να "επισκέπτονται" την εστία του Γλύκου. Τότε, ο Βορόνκοβ λίγο έλειψε να μειώσει το σκορ, αλλά ο Σκόνδρας με κοντινή προβολή έσωσε τον ΠΑΟΚ και κράτησε το 4-0. Παρά τις διαστάσεις που είχε πάρει το σκορ ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε να πιέζει τους φιλοξενούμενους. Ο Τζανδάρης στο 40' βρήκε με κεφαλιά τον Σαλπιγγίδη μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά ο αρχηγός της Εθνικής δεν έβαλε σωστά το κεφάλι του και έχασε μία τεράστια ευκαιρία από το ένα μέτρο και με τον αντίπαλο τερματοφύλακα εξουδετερωμένο. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ρατς που ήταν σε μεγάλη μέρα, εκτέλεσε ένα φάουλ η μπάλα έφτασε στον Βίτορ, ο Πορτογάλος δεν έπιασε σωστά την κεφαλιά και ο Κατσικάς σε δεύτερο χρόνο δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
  Ασταμάτητος!
  Κι όποιος νόμιζε ότι ο ΠΑΟΚ θα ηρεμούσε με αφορμή την 15λεπτη διακοπή για το ημίχρονο, γελάστηκε. Ο "Δικέφαλος" χρειάστηκε πέντε λεπτά για να πετύχει το πέμπτο του γκολ. Σκόρερ; ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος σκόραρε με κοντινή προβολή στο επίσημο ντεμπούτο με την ασπρόμαυρη φανέλα, έπειτα από ασίστ του Σκόνδρα.
  Της τιμής...
  Ο ρυθμός του αγώνα από εκείνο το σημείο κι έπειτα έπεσε. Ο Αναστασιάδης έβγαλε τον Ρατς και τον Αθανασιάδη, δίνοντάς τους ανάσες εν όψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα. Οι Λευκορώσοι έπαιζαν από το 63' με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σίμοβιτς, ωστόσο, κατάφεραν να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Νίκολιτς στο 80', ο οποίος... πήρε το αίμα του πίσω για το αυτογκόλ που πέτυχε στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης.

  Η φάση του αγώνα

  Το χαμένο γκολ του Δημήτρη Σαλπιγγίδη στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο "Σάλπι" έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία, αφού δεν κατάφερε -κυριολεκτικά- από το ένα μέτρο να πετύχει το ευκολότερο γκολ της καριέρας του, στέλνοντας την μπάλα άουτ!

  Ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης

  Τον τίτλο τον δίνουν από μόνα τα τρία γκολ που πέτυχε ο Κλάους στο πρώτο ημίχρονο. Είναι σίγουρο ότι οι αμυντικοί της Ντινάμο Μινσκ θα βλέπουν για πολλά βράδια στον ύπνο τους τον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε πραγματικά... όργια!

  O διαιτητής

  Ο Φιλανδός, Ματίας Γκεστράνιους, πέρασε απαρατήρητος. Δεν έκανε λάθη, ενώ επιβεβαίωσε... τα στατιστικά του που τον ήθελαν να βγάζει με ευκολία την κόκκινη κάρτα. 

  Μας άρεσε

  Ο Ραζβάν Ρατς και ο Γιάννης Σκόνδρας, οι οποίοι για ακόμη ένα ματς έδωσαν ασίστ στους συμπαίκτες τους και δείχνουν να βρίσκονται σε εκπληκτική κατάσταση τον τελευταίο καιρό.

  Δεν μας άρεσε

  Το χαμηλό επίπεδο της Ντινάμο Μινσκ που έκανε το παιχνίδι να μη θυμίζει σε τίποτα ματς φάσης ομίλων του Europa League.

  ΠΑΟΚ - Ντινάμο Μινσκ 6-1 (goals)
   γική βραδιά για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς διέλυσε τη Ντινάμο Μινσκ με 6-1 (ισοφαρίζοντας την μεγαλύτερη εντός έδρας ευρωπαϊκή νίκη του, αφού το ίδιο σκορ είχε φέρει το 2001 κόντρα στη Μαρίλα Πρίμπραμ) στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League και έδειξε πανέτοιμος να πάρει για ακόμη μία σεζόν την πρόκριση στους "32" της διοργάνωσης.
  Το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν, δίχως αμφιβολία, ο Στέφανος Αθανασιάδης που με ένα χατ τρικ σε 17 λεπτά έφτασε τα 14 ευρωπαϊκά τέρματα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και σκαρφάλωσε στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας δεύτερο τον Σαλπιγγίδη, που δεν σκόραρε, αλλά έφτασε τα 70 ματς στο Europa League, τρίτος μεταξύ όλων των παικτών που έχουν παίξει στην διοργάνωση. 
  Ο Κλάους είχε άξιο συμπαραστάτη τον Ραζβάν Ρατς που στο εκατοστό του ευρωπαϊκό παιχνίδι μοίραζε αφειδώς ασίστ. Το παιχνίδι δεν αντέχει σοβαρής κριτικής, αφού από το 4' ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με αυτογκόλ του Νίκολιτς και το 5-0 το έκανε στο 50', με το παρθενικό "ασπρόμαυρο" τέρμα του Παπαδόπουλου.
  Οι Λευκορώσοι από το 63' έπαιζαν, μάλιστα, με 10 παίκτες, ωστόσο, πέτυχαν το γκολ της τιμής με τον Νίκολιτς στο 80', κάνοντας το 5-1. Το τελικό 6-1 σημείωσε στο 89' ο Φάνης Τζανδάρης, ύστερα από ασίστ του Δημήτρη Σαλπιγγίδη.
  Η ταυτότητα του αγώνα
  Γήπεδο: Τούμπα
  ΠΑΟΚ: Γλύκος, Σκόνδρας, Κατσικάς, Βίτορ, Ρατς (72' Σπυρόπουλος), Τζιόλης, Κάτσε, Τζανδάρης, Μακ (46' Παπαδόπουλος), Σαλπιγγίδης, Αθανασιάδης (67' Γκολάσα)
  ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ: Γκούντορ, Πολίτεβιτς, Κάρποβιτς, Μπανγκουρά, Βερετίλο, Βορόνκοφ (56' Φιγκουερέδο), Σίμοβιτς, Νίκολιτς, Ουντότζι (88' Ρασάντκιν), Στάσεβιτς, Τζα τζετζέ (33' Αντάμοβιτς)
  Γκολ: Νίκολιτς 4' (αυτ.), Αθανασιάδης 11', 16', 28', Παπαδόπουλος 50', 80' Νίκολιτς, 89' Τζανδάρης
  Κάρτες: Σίμοβιτς 31', 63', Νίκολιτς 67'
  Αποβολές: Σίμοβιτς 63'
  "Όργια" Κλάους!
  Μόλις στο 4' ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να πάρει κεφάλι στο σκορ με ένα σπάνιας ομορφιάς... αυτογκόλ! Ο "δικέφαλος" κέρδισε κόρνερ, ο Ρατς το εκτέλεσε και ο Νίκολιτς με μία άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακά του. Κι επειδή δεν είναι όλα θέμα τύχης, αλλά ικανότητας, οι παίκτες του Αναστασιάδη φρόντισαν να πετύχουν κι ένα "κανονικό" γκολ. Ο Στέφανος Αθανασιάδης ξεκίνησε το... πάρτι του στο 11'! Ο Κλάους έδειξε για ακόμη μία φορά πόσο μεγάλος σέντερ φορ είναι πετυχαίνοντας ένα πανέξυπνο γκολ, εκμεταλλευόμενος μια στιγμιαία αδράνεια του Μπανγκούρα. Ο κεντρικός αμυντικός της Ντινάμο έκανε... ανοικτό κοντρόλ και ο Έλληνας επιθετικός με γρήγορη προβολή έκανε στο 11' το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του ΠΑΟΚ φέτος.
  Κι αν στο 11' ο Αθανασιάδης έβαλε τις βάσεις στο 16' σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Ο Κλάους πέτυχε δεύτερο γκολ σε διάστημα πέντε λεπτών, αυτήν τη φορά με πολύ ωραία κεφαλιά, ύστερα από σέντρα του Ράζβαν Ρατς, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0!Δύο λεπτά αργότερα... ποιος άλλος; Ο Αθανασιάδης λίγο έλειψε να κάνει χατ τρικ σε λιγότερο από δέκα λεπτά! Ο Μακ μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, βρήκε τον Κλάους μέσα στην περιοχή, αλλά το πλασέ του σταμάτησε ο Γκούτορ, που στάθηκε αρκετά τυχερός, αφού η μπάλα βρήκε πάνω του χωρίς να πολυκαταλαβαίνει τι γίνεται!
  Ιστορικό χατ τρικ!
  Κι αν δεν του έφτασαν τα 10 λεπτά για να κάνει το χατ τρικ ο Αθανασιάδης το πέτυχε στα 17! Στο 28ο λεπτό ο Κλάους εκμεταλλεύτηκε την τραγική άμυνα των Λευκορώσων, η οποία... ήταν σε άλλο γήπεδο! Ο Κάτσε βρήκε τον Ρατς στην πλάτη της άμυνας της Ντινάμο, ο Ρουμάνος σέντραρε ο Γκούτορ έχασε την μπάλα και ο Αθανασιάδης με κοντινή προβολή πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ και τέταρτο συνολικά για τον ΠΑΟΚ.
  Αυτό ήταν το 14ο γκολ του Κλάους στην Ευρώπη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και από σήμερα βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας του "Δικέφαλου".Αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρα από τον Κλάους που πέτυχε τρία γκολ σε 18 λεπτά, από τους πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν και ο Ρατς, ο οποίος είχε συμμετοχή στα τρία από τα τέσσερα γκολ του "Δικέφαλου"!
  Είχαν σφυγμό...
  Πέρασαν 30 λεπτά για να δούμε τους Λευκορώσους να "επισκέπτονται" την εστία του Γλύκου. Τότε, ο Βορόνκοβ λίγο έλειψε να μειώσει το σκορ, αλλά ο Σκόνδρας με κοντινή προβολή έσωσε τον ΠΑΟΚ και κράτησε το 4-0. Παρά τις διαστάσεις που είχε πάρει το σκορ ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε να πιέζει τους φιλοξενούμενους. Ο Τζανδάρης στο 40' βρήκε με κεφαλιά τον Σαλπιγγίδη μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά ο αρχηγός της Εθνικής δεν έβαλε σωστά το κεφάλι του και έχασε μία τεράστια ευκαιρία από το ένα μέτρο και με τον αντίπαλο τερματοφύλακα εξουδετερωμένο. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ρατς που ήταν σε μεγάλη μέρα, εκτέλεσε ένα φάουλ η μπάλα έφτασε στον Βίτορ, ο Πορτογάλος δεν έπιασε σωστά την κεφαλιά και ο Κατσικάς σε δεύτερο χρόνο δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
  Ασταμάτητος!
  Κι όποιος νόμιζε ότι ο ΠΑΟΚ θα ηρεμούσε με αφορμή την 15λεπτη διακοπή για το ημίχρονο, γελάστηκε. Ο "Δικέφαλος" χρειάστηκε πέντε λεπτά για να πετύχει το πέμπτο του γκολ. Σκόρερ; ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος σκόραρε με κοντινή προβολή στο επίσημο ντεμπούτο με την ασπρόμαυρη φανέλα, έπειτα από ασίστ του Σκόνδρα.
  Της τιμής...
  Ο ρυθμός του αγώνα από εκείνο το σημείο κι έπειτα έπεσε. Ο Αναστασιάδης έβγαλε τον Ρατς και τον Αθανασιάδη, δίνοντάς τους ανάσες εν όψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα. Οι Λευκορώσοι έπαιζαν από το 63' με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σίμοβιτς, ωστόσο, κατάφεραν να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Νίκολιτς στο 80', ο οποίος... πήρε το αίμα του πίσω για το αυτογκόλ που πέτυχε στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης.

  Η φάση του αγώνα

  Το χαμένο γκολ του Δημήτρη Σαλπιγγίδη στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο "Σάλπι" έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία, αφού δεν κατάφερε -κυριολεκτικά- από το ένα μέτρο να πετύχει το ευκολότερο γκολ της καριέρας του, στέλνοντας την μπάλα άουτ!

  Ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης

  Τον τίτλο τον δίνουν από μόνα τα τρία γκολ που πέτυχε ο Κλάους στο πρώτο ημίχρονο. Είναι σίγουρο ότι οι αμυντικοί της Ντινάμο Μινσκ θα βλέπουν για πολλά βράδια στον ύπνο τους τον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε πραγματικά... όργια!

  O διαιτητής

  Ο Φιλανδός, Ματίας Γκεστράνιους, πέρασε απαρατήρητος. Δεν έκανε λάθη, ενώ επιβεβαίωσε... τα στατιστικά του που τον ήθελαν να βγάζει με ευκολία την κόκκινη κάρτα. 

  Μας άρεσε

  Ο Ραζβάν Ρατς και ο Γιάννης Σκόνδρας, οι οποίοι για ακόμη ένα ματς έδωσαν ασίστ στους συμπαίκτες τους και δείχνουν να βρίσκονται σε εκπληκτική κατάσταση τον τελευταίο καιρό.

  Δεν μας άρεσε

  Το χαμηλό επίπεδο της Ντινάμο Μινσκ που έκανε το παιχνίδι να μη θυμίζει σε τίποτα ματς φάσης ομίλων του Europa League.

  ΠΑΟΚ - Ντινάμο Μινσκ 6-1 (goals)

  Μακ: "Το άξιζε ο Αθανασιάδης"  Τι είπε ο Ρόμπερτ Μακ μετά το τέλος του αγώνα με την Ντιναμό Μινσκ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως υπάρχει χαρά στην ομάδα για τα τρία 

  τέρματα του Aθανασιάδη.

  ΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

  Αναστασιάδης: "Δεν βαρεθήκατε να διώχνετε τους ξένους;"

  Ο Αγγελος Αναστασιάδης υπερασπίστηκε το μοντέλο με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη γραμμή. Διαβάστε τι είπε στη συνέντευξη Τύπου.
  Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ "ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ"

  Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ

  Το Sport24.gr αναλύει την απόδοση των παικτών του ΠΑΟΚ και τις κινήσεις του Αναστασιάδη από τον πάγκο στη νίκη επί της Ντινάμο Μινσκ.

  ΜΙΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ "ΣΑΛΠΙ" - ΡΑΤΣ

  Μακ: "Το άξιζε ο Αθανασιάδης"

  Τι είπε ο Ρόμπερτ Μακ μετά το τέλος του αγώνα με την Ντιναμό Μινσκ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως υπάρχει χαρά στην ομάδα για τα τρία τέρματα του Aθανασιάδη.

  ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

  Καμία αλλαγή με Τουρκία, πιο κοντά με Ελβετία

  Η νίκη του ΠΑΟΚ και η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης χάρισαν βαθμούς στην Ελλάδα, αν και η διαφορά από την Τουρκία δεν άλλαξε, με την Ελβετία όμως να βλέπει την διαφορά να μειώνεται.

  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΝΣΚ

  Ζούραβελ: "Πήραμε ένα σκληρό μάθημα"

  Ο προπονητής της Ντιναμό Μινσκ, Βλάντιμιρ Ζούραβελ τόνισε πως η ομάδα του έκανε πολλά λάθη απέναντι στον ΠΑΟΚ.

  ΑΠΟΓΟΤΕΥΜΕΝΟΣ Ο ΚΡΟΑΤΗΣ

  Μπίλιτς: "Πετάξαμε δύο βαθμούς"

  Ο προπονητής της Μπεσίκτας, Σλάβεν Μπίλιτς, ήταν απογοητευμένος μετά το τέλος του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και την ισοπαλία με σκορ 1-1 στο "Ατατούρκ".

  ΕUROPA... ΚΛΑΟΥΣ!

  ΠΑΟΚ - Ντινάμο Μινσκ 6-1

  Με χατ τρικ σε 17 λεπτά ο Αθανασιάδης έγινε πρώτος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ και οδήγησε τον "δικέφαλο" στο εντυπωσιακό 6-1 επί της Ντινάμο Μινσκ (videos)

  Πέμπτη 18 Σεπ. 2014


  ΝΙΚΗ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΓΚΟΛ

  Ήρωας ο Αβραάμ στο 95'!

  Με γκολ του Αβραάμ Παπαδόπουλου στο 94' η Τράμπζονσπορ νίκησε με 1-2 την Μεταλίστ μέσα στην Ουκρανία. Ο Απόλλων Λεμεσού επικράτησε 3-2 της Ζυρίχης με αυτογκόλ, νίκες για Ίντερ, Νάπολι & Φιορεντίνα (videos)

  ΚΑΛΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ

  Bεργέτης: "Πήραμε έναν "χρυσό" βαθμό"

  Ο Στάικος Βεργέτης, μετά την ισοπαλία με την Μπεσίκτας για το Γιουρόπα Λιγκ, δήλωσε ότι ο Αστέρας πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην έδρα της τουρκικής ομάδας. Διαβάστε δηλώσεις του Έλληνα προπονητή.

  ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗ

  Πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ο Αθανασιάδης

  Πρώτος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ έγινε ο Κλάους Αθανασιάδης με το χατ - τρικ κόντρα στην Ντινάμο Μινσκ μέσα σε 16 λεπτά. Έγινε ο 11ος παίκτης ελληνικής ομάδας που σκοράρει τρία ή περισσότερα γκολ σε ευρωπαϊκό ματς.

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

  Λαγός: "Φοβηθήκαμε περισσότερο απ' όσο έπρεπε"

  Ο Χρήστος Δώνης τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει επιτέλους να σταματήσει να... πετάει το πρώτο ημίχρονο και ο Τάσος Λαγός, δήλωσε ότι φοβήθηκαν περισσότερο την Ντιναμό απ' όσο έπρεπε.

  ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

  Αναστασίου: "Σύντομα θα είμαστε καλύτεροι"

  Ο Γιάννης Αναστασίου αναγνώρισε ότι η υπεροχή της Ντιναμό Μόσχας της έδωσε τη νίκη στη Λεωφόρο και εξέφρασε τη βεβαιότητα του για την αγωνιστική ανάταση του Παναθηναϊκού.

  Τσερτσέσοβ: "Είχαμε υπολογίσει τα πάντα"

  Ο Στάνισλαβ Τσερτσέσοβ τόνισε ότι η Ντιναμό Μόσχας είχε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια του Παναθηναϊκού και εξέφρασε την ικανοποίηση του για το διπλό.

  ΤΟ SPORT24.GR ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΙ ΤΟΥΣ "ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ"

  Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού

  Το Sport24.gr κριτικάρει την απόδοση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Ντιναμό Μόσχας.

  ΤΟ SPORT24.GR ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΚΑΔΕΣ

  Η κριτική των παικτών του Αστέρα Τρίπολης

  Διαβάστε την κριτική του Sport24.gr για την απόδοση των παικτών του Αστέρα Τρίπολης στον αγώνα με την Μπεσίκτας στο "Ατατούρκ" για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

  ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΘΙΟΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΑΤΑΤΟΥΡΚ

  Μπεσίκτας - Αστέρας Τρίπολης 1-1

  Ο Φακούντο Πάρα αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή του Στάικου Βεργέτη και στο 88' με ξερό βολέ ισοφάρισε το γκολ του Τερέ από το 33', χαρίζοντας μια παλικαρίσια ισοπαλία (1-1) στον Αστέρα Τρίπολης κόντρα στην Μπεσίκτας!

  ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΩΤΗΤΑ

  Παναθηναϊκός-Ντινάμο Μόσχας 1-2

  Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Ντινάμο Μόσχας μέσα στην Λεωφόρο και ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις του στο Europa League. Οι πράσινοι ανέβηκαν μετά το 0-2, μείωσαν το σκορ και είχαν ευκαιρία να φτάσουν μέχρι την ισοφάριση.

  ΑΜΦΙΒΟΛΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕ ΠΑΟΚ

  Εκτός Βιγιαφάνιες και Θεοδωρίδης

  Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Θεοδωρίδης και Βιγιαφάνιες στην προπόνηση του Παναιτωλικού ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

  ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

  Χωρίς Μπεν και Καλί

  Χωρίς τους Μοχάμεντ Μπεν και Σιρίλ Καλί θα αγωνιστεί η Βέροια το Σάββατο κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό, στο γήπεδο "Γεώργιος Καραϊσκάκης".

  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 18:00 Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

  Ασκήσεις ταχυδύναμης και τακτική

  Στο βοηθητικό γήπεδο του Παγκρητίου Σταδίου πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του Εργοτέλη, που περιελάμβανε ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδια τακτικής με μπάλα

  Ψάξε στην Εφημερίδα efheris.blogspot.com

  Loading...

  cj

  click

  wibiya widget

  There was an error in this gadget